Písomná otázka E-1745/10 Joe Higgins (GUE/NGL) Komisii. Financovanie správy lesného hospodárstva