Nariadenie Komisie (EÚ) č. 451/2010 z  25. mája 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny