Písomná otázka E-010926/11 Roberta Angelilli (PPE) Komisii. Programy a možnosti financovania na podporu liečby s účasťou zvierat