Vec T-536/10: Žaloba podaná 23. novembra 2010 — Kessel/ÚHVT — Janssen-Cilag (Premeno)