Písomná otázka E-004192/11 Marc Tarabella (S&D) Komisii. Nadmerné užívanie antibiotík a zvýšená odolnosť voči baktériám