Písomná otázka E-4732/10 Rovana Plumb (S&D) Komisii. Opatrenia plánované na zabezpečenie transpozície smernice 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc