Concluziile avocatului general Jääskinen prezentate la data de25 octombrie 2012.