TITJUR Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Jääskinen 25 päivänä lokakuuta 2012. # Belgacom SA ym. vastaan Belgian valtio. # Ennakkoratkaisupyyntö: Cour constitutionnelle - Belgia. # Televiestintäpalvelut - Direktiivi 2002/20/EY - 3 ja 12-14 artikla - Radiotaajuuksien käyttöoikeudet - Radiotaajuuksien käyttöoikeuksista kannettavat maksut - Kertamaksuna suoritettavat maksut radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisesta ja uudistamisesta - Laskutapa - Olemassa olevien oikeuksien muuttaminen. # Asia C-375/11. Belgacom ym.