Návrh rozhodnutie Rady, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Iba francúzske a holandské znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)