Písomná otázka E-009654/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Nariadenie o Európskom sociálnom fonde.