Rozhodnutie Komisie z 28/11/2012 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6726 - AAEC / RABO INVESTMENTS / VECELIA / HVEG) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)