Písomná otázka E-3112/10 Georgios Papanikolaou (PPE) Komisii. Cyklistické chodníky v Attike