Písomná otázka E-9297/10 Diogo Feio (PPE) Komisii. Prenasledovanie blogérov vo Vietname