Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. november 2012.