Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/22/10 na realizáciu programu Erasmus Mundus 2009–2013 – Akcia 2 – Partnerstvá