2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. 2011 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.#Enel Produzione SpA prieš Autorità per l'energia elettrica e il gas.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italija.#Direktyva 2003/54/EB - Elektros energijos vidaus rinka - Elektros sistemai veikti būtini elektros energijos gamybos įrenginiai - Įpareigojimas nacionalinėje elektros energijos biržoje pateikti pasiūlymus pagal elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemos operatoriaus nustatytus reikalavimus ir kriterijus - Dispečerinio valdymo ir balansavimo paslauga - Su viešųjų paslaugų teikimu susijusios pareigos.#Byla C-242/10.