Písomná otázka E-010286/12 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Súčasný stav Európskej únie