2009/142/EG: Beschikking van de Commissie van 18 februari 2009 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in het Verenigd Koninkrijk in 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 977)