Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v dohodách o medzinárodnom obchode Uznesenie Európskeho parlamentu z  25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode (2009/2219(INI))