Spoločné výskumné centrum (SVC) – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu riaditeľa (platová trieda AD 14) – Ústav pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj v Ispre (JRC.H) – KOM/2011/10320