Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3661 — CDP/STMICROELECTRONICS)EØS-relevant tekst