Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.3661 – CDP/Stmicroelectronics)Text s významem pro EHP