Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Kina