Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1085/2012 z  20. novembra 2012 , ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2013 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskej únie, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009