Písomná otázka E-6030/10 Marielle De Sarnez (ALDE) Komisii. Predaj poľnohospodárskeho majetku v rozvojových krajinách zahraničným investorom