Rozhodnutie č. 889 z  20. decembra 2010 , ktorým sa začína konanie vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum ropy a zemného plynu, podzemných prírodných zdrojov v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch, v  „bloku 5 Byala“ nachádzajúcom sa v oblastiach Ruse, Targovište a Veliko Tarnovo, a oznamuje, že povolenie sa udelí na základe výberového konania