Vec C-275/12: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Hannover (Nemecko) 4. júna 2012 — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln