2010/687/: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2010 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja