2010/687/: Rozhodnutie Rady z  8. novembra 2010 o podpise v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom