2010/687/: Besluit van de Raad van 8 november 2010 betreffende de ondertekening namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven