2010/687/: 2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos pasirašymo Europos Sąjungos vardu