Vec C-461/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Stockholms tingsrätt (Švédsko) 2. septembra 2011 — Ulf Kazimierz Radziejewski/Kronofogdemyndigheten i Stockholm