Nariadenie Komisie (EÚ) č. 247/2010 z  23. marca 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny