Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí dňa 16. júla 2010 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/38.866 (2) – Fosfáty používané na výživu zvierat – Spravodajca: Grécko