Písomná otázka E-8796/10 Catherine Stihler (S&D) Komisii. Ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a Izraelom