Písomná otázka E-010263/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Uznávanie profesionálnych kvalifikácií