Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie#PROTOKOLY#Protokol (č. 24) o azyle pre štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie