Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2010 z  15. septembra 2010 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny