RESOLUTIE HOUDENDE ADVIES VAN HET EUROPEES PARLEMENT INZAKE HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR EEN RICHTLIJN HOUDENDE ZEVENDE WIJZIGING VAN DE RICHTLIJN VAN 23 OKTOBER 1962 INZAKE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN BETREFFENDE KLEURSTOFFEN DIE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT IN VOOR MENSELIJKE VOEDING BESTEMDE WAREN