2010/324/: Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2010 z  19. marca 2010 , ktorým sa vymenúva riaditeľ Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA)