Zadeva C-385/10: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 18. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Elenca Srl proti Ministero dell’Interno (Prosti pretok blaga — Količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom — Notranje prevleke kaminov in dimniških cevi — Neobstoj znaka skladnosti CE — Prepoved trženja)