Cauza C-385/10: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 18 octombrie 2012 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato — Italia) — Elenca Srl/Ministero dell'Interno (Libera circulație a mărfurilor — Restricții cantitative și măsuri cu efect echivalent — Acoperiri interioare pentru șemineuri și conducte verticale — Lipsa unui marcaj de conformitate CE — Excludere de la comercializare)