Kohtuasi C-385/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. oktoobri 2012 . aasta otsus (Consiglio di Stato — Itaalia eelotsusetaotlus) — Elenca Srl versus Ministero dell’Interno (Kaupade vaba liikumine — Koguselised piirangud ja samaväärse toimega meetmed — Korstnate ja lõõride sisepinna kattematerjal — CE-märgise puudumine — Turustamine on välistatud)