Písomná otázka E-003876/11 Jim Higgins (PPE) Komisii. Ochrana obyvateľov EÚ pred nedbalými rozhodnutiami orgánov plánovania a nezávislých orgánov