Cauza T-63/08: Acțiune introdusă la 6 februarie 2008 — Cementir Italia/Comisia Comunităților Europene