Lieta T-63/08: Prasība, kas celta 2008. gada 6. februārī — Cementir Italia /Komisija