Kohtuasi T-63/08: 6. veebruaril 2008 esitatud hagi — Cementir Italia versus komisjon