Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. října 2011.