Písomná otázka E-003443/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisii. Boj proti fyzickým trestom pri výchove detí