Písomná otázka E-006154/11 Esther de Lange (PPE) Komisii. Sporné vnútorné hranice v Iraku